Trang chủ > Bài tập trắc nghiệm > Bài tập trắc nghiệm phần cơ học vật rắn

Bài tập trắc nghiệm phần cơ học vật rắn

Tóm tắt lý thuyết >> Bài tập cơ bản >> Bài tập ôn luyện >> Bài tập trắc nghiệm >>

ĐỘNG HỌC VẬT RẮN

Chuyển động quay. Các đại lượng đặc trưng

Câu 1: Trong chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định, mọi điểm của vật:

A. Đều quay được cùng một góc trong cùng một khoảng thời gian

B. Quay được các góc khác nhau trong cùng khoảng thời gian.

C. Có cùng tốc độ góc.

D. A và C đúng.

Câu 2: Hãy tim câu sai. Đặc điểm của chuyển động quay quanh một trục cố định của một vật rắn là

A. Mọi điểm của vật đều vẽ thành cùng một đường tròn.

B. Tâm đường tròn quỹ đạo của các điểm của vật đều nằm trên trục quay.

C. Tia vuông góc kẻ từ trục quay đến mỗi điểm của vật rắn quét một góc như nhau trong một khoảng thời gian bất kì

D. Các điểm khác nhau của vật rắn vạch thành những cung tròn có độ dài khác nhau.

Câu 3: Chọn câu sai.

A. Tốc độ góc và gia tốc góc là các đại lượng đặc trưng cho chuyển động quay của vật rắn.

B. Độ lớn của vận tốc góc gọi là tốc độ góc.

C. Nếu vật rắn quay đều thì gia tốc góc không đổi.

D. Nếu vật rắn quay không đều thì tốc độ góc thay đổi theo thời gian.

Câu 4: Trong chuyển động quay chậm dần đều:

A. Gia tốc góc ngược dấu với tốc độ góc.

B. Gia tốc góc có giá trị âm.

C. Tốc độ góc có giá trị âm.

D. Gia tốc góc và tốc độ góc có giá trị âm

Câu 5: Chọn câu sai khi nói về tốc độ góc của một vật :

A. Tốc độ góc đặc trưng cho sự quay nhanh hay chậm của vật.

B. Tốc độ góc dương khi vật quay nhanh dần.

C. Tốc độ góc không đổi khi vật quay đều.

D. Tốc độ góc đo bằng đơn vị rad/s.

Câu 6: Một đĩa bắt đầu quay quanh trục với gia tốc góc không đổi. Sau 5,0s đã quay được 25 vòng. Tốc độ  góc trung bình trong khoảng thời gian đó là

A. 5 p rad/s                           B. 10 p rad/s                  C. 7,57 p rad/s                   D. 12,5 p rad/s

Câu 7: Một bánh xe quay đều quanh trục cố định với tần số 3600vòng/phút. Tốc độ góc của bánh xe là:

A. 120 p rad/s                                                               B. 160 p rad/s

C. 180 p rad/s                                                               D. 240 p rad/s

Câu 8: Một bánh xe quay đều quanh trục cố định với tần số 3600vòng/phút. Trong 1,5s bánh xe quay được một góc là

A. 90 p rad                             B. 120 p rad                   C. 150 p rad                       D. 180 p rad

Câu 9: Một bánh xe quay nhanh dần đều trong 4s tốc độ góc tăng từ 120 vòng/phút đến 60 vòng/phút. Gia tốc góc của bánh xe là:

A. 2 p rad/s2                                                                 B. 23p rad/s2

C. 4 p rad/s2                                                                 D. 25p rad/s2

Câu 10: Một bánh xe có đường kính 50cm quay nhanh dần đều trong 4s tốc độ góc tăng từ120vòng/phút đến 360vòng/phút. tốc độ góc của bánh xe sau 2s chuyển động là:

A. 8 p rad/s                            B. 10 p rad/s.                  C. 12 p rad/s                       D. 14 p rad/s

Câu 11: Một bánh xe quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ sau 2s nó đạy tốc độ 10rad/s. Gia tốc góc của bánh xe là:

A. 2,5rad/s2                           B. 5rad/s2                      C. 10rad/s2                        D. 12,5rad/s2

Câu 12: Một vật rắn quay đều quanh một trục. Một điểm của vật cách trục quay một khoảng R thì có

A. Gia tốc góc tỉ lệ với R.                                            B. Tốc độ dài tỷ lệ với R.

C. Gia tốc góc tỉ lệ nghịch với R.                                D. Tọa độ góc tỉ lệ nghịch với R

Câu 13: Vectơ gia tốc tiếp tuyến của một chất điểm chuyển động tròn không đều:

A. có phương vuông góc với vectơ vận tốc                B. cùng phương cùng chiếu với tốc độ góc.

C. cùng phương với vectơ vận tốc. D. cùng phương, cùng chiếu với vectơ vận tốc.

Câu 14: Công thức nào biểu diễn gia tốc góc một vật :

A. v = r w B. an = r w 2                           C. at = r/ g D. γ =

Câu 15: Công thức nào biểu diễn gia tốc tiếp tuyến:

A. γ = B. an = rω2 C. at = r γ                            D. γ =

Câu 16: Công thức nào biểu diễn gia tốc toàn phần một vật:

A. γ = B. an = rω                       C. at = r γ                            D. a =

Câu 17: Gia tốc toàn phần của vật bằng:

A. Tổng gia tốc góc và gia tốc dài.

B. Tổng gia tốc góc và gia tốc hướng tâm.

C. Tổng gia tốc tiếp tuyến và gia tốc dài.

D. Tổng véc tơ gia tốc pháp tuyến và gia tốc tiếp tuyến

Đại lượng góc và đại lượng dài

Câu 18: Một điểm ở trên vật rắn cách trục một đoạn R, khi vật quay đều quanh trục, điểm đó có tốc độ dài là v thì tốc độ góc của vật là:

A. ω =                                                                      B. ω =

C. ω = vR                                                                     D. ω =

Câu 19: Một cánh quạt dài 20cm quay với tốc độ  không đổi 94rad/s. Tốc độ  dài của một điểm trên vành cánh quạt là:

A. 37,6m/s                              B. 23,5m/s                     C. 18,8m/s                          D. 47m/s

Câu 20: Cánh quạt của một máy bay quay với tốc độ  2500 vòng/phút. Cánh quạt có chiều dài 1,5m. Tốc độ dài của một điểm ở đầu cánh quạt.

A. v = 392,7 m/s                     B. v = 492,7 m/s           C. v = 592,7 m/s                D. v = 692,7 m/s

Câu 21: Kim giờ của chiếc đồng hồ có chiều dài bằn ¾ chiều dài kim phút, xem các kim quay đều. Tỉ số tốc độ góc của đầu kim phút và kim giờ là:

A. 12.                                      B. 1/12.                         C. 24                                  D. 1/24.

Câu 22: Kim giờ của chiếc đồng hồ có chiều dài bằn ¾ chiều dài kim phút, xem các kim quay đều. Tỉ số tốc độ dài của đầu kim phút và kim giờ là:

A. 16.                                     B. 1/16                          C. 9                                    D. 1/9

Câu 23: Kim giờ của chiếc đồng hồ có chiều dài bằn ¾ chiều dài kim phút, xem các kim quay đều. Tỉ số gia tốc hướng tâm kim phút và kim giờ là:

A. 92                                       B. 108                           C. 192                                D. 204

Câu 24: Hai học sinh A và B đứng trên chiết đu quay tròn A ở ngoài rìa, B ở cách tâm một đoạn bằng nửa bán kính của đu. Gọi wA , wB , g A , gB  lần lượt là tốc độ  góc và gia tốc góc của A và B thì ta có:

A. wA = wB, g A = gB B. wA > wB, g A > gB

C. wA <  wB, g A = 2gB D. wA = wB, g A > gB

Câu 25: Một bánh xe có đường kính 4m bắt đầu quay với gia tốc không đổi 4 rad/s2. Gia tốc hướng tâm của một điểm trên vành bánh xe ở thời điểm 2s là:

A. 16m/s2                               B. 32m/s2                      C. 64m/s2                           D. 128m/s2

Câu 26: Một bánh xe có đường kính 400cm bắt đầu quay với gia tốc không đổi 4rad/s2. Tốc độ dài của một điểm trên vành bánh xe ở thời điểm 2s là:

A. 16m/s                                 B. 18m/s                        C. 20m/s                             D. 24m/s

Câu 27: Một bánh xe có đường kính 400cm bắt đầu quay với gia tốc không đổi 4rad/s2. Gia tốc tiếp tuyến của một điểm trên vành bánh xe là

A. 4m/s2                                B. 8m/s2                         C. 12m/s2                           D. 16m/s2

Quay đều

Câu 28: Vật rắn quay đều khi có:

A. Gia tốc góc không đổi                                                                                             B. Tốc độ dài không đổi

C. Tốc độ góc không đổi                                              D. Góc quay không đổi

Câu 29: Phát biểu nào không đúng đối với vật chuyển động quay đều của vật rắn quanh một trục?

A. Tốc độ góc là hàm bậc nhất theo thời gian.

B. Gia tốc góc của vật bằng 0.

C. Trong những khoảng thời gian bằng nhau vật quay được những góc bằng nhau.

D. Phương trình chuyển động là hàm bậc nhất theo thời gian.

Câu 30: Phương trình chuyển động của vật rắn quay đều quanh một trục cố định là :

A. j = j o + w t                                                         B. j = j 0 + w 0t

C. w = w 0 + g t                                                            D. v = w R.

Câu 31: Chúng ta biết rằng Mặt Trời (và Hệ Mặt Trời hình thành 4,6 tỉ năm về trước, nó nằm cách tâm thiên hà của chúng ta khoảng 2,5.104 năm ánh sáng và dịch chuyển quanh tâm thiên hà với tốc độ khoảng 200 km/s. Từ khi hình thành đến bây giờ Mặt Trời đã đi được số vòng là

A. 120 vòng                       B. 51 vòng                         C. 19,5 vòng                 D. 10 vòng

Câu 32: Một đĩa compac có bán kính trong và bán kính ngoài của phần ghi là 2,5cm và 5,8cm. Khi phát lại, đĩa được làm quay sao cho nó đi qua đầu đọc với tốc độ  dài không đổi 130 cm/s từ mép trong dịch chuyển ra phía ngoài. Biết đường qua hình xoắn ốc cách nhau 1,6 m m, Độ dài toàn phần của đường quét và thời gian quét là

A. L = 5378m ; t = 4137 s                                            B. L = 4526,6m ; t = 3482s

C. L = 2745m ; t = 2111 s                                            D. L = 769,6m ; t = 592 s

Quay biến đổi đều

Câu 33: Một vật rắn quay quanh trục cố định với gia tốc góc g không đổi. Tính chất chuyển động quay của vật là :

A. Đều                                B. Nhanh dần đều             C. Chậm dần đều          D. Biến đồi đều.

Câu 34: Chọn câu đúng

A. Khi gia tốc góc âm và tốc độ góc dương thì vật quay nhanh dần.

B. Khi gia tốc góc đương và vận tốc góc dương thì vật quay nhanh dần.

C. Khi gia tốc góc âm và tốc độ góc âm thì vật quay chậm dần.

D. Khi gia tốc góc dương và tốc độ góc âm thì vật quay nhanh dần.

Câu 35: Một vật rắn quay quanh một trục đi qua vật. Kết luận nào sau đây là sai.

A. Động năng của vật rắn bằng nửa tích momen quán tính với bình phương tốc độ góc.

B. Điểm trục quay đi qua không chuyển động

C. Các chất điểm của vật vạch những cung tròn bằng nhau trong cùng thời gian.

D. Các chất điểm của vật có cùng tốc độ góc.

Câu 36: Một bánh xe nhận được một gia tốc góc 5 rad/s2 trong 8 giây dưới tác dụng của một momen ngoại lực và momen lực ma sát. Sau đó, do momen ngoại lực ngừng tác dụng, bánh xe quay chậm dần đều và dừng lại sau 10 vòng quay. Gia tốc góc và thời gian bánh xe dừng lại kể từ lúc chuyển động là

A. v = – rad/s2, t = 11,14s                                       B. v = – rad/s2, t = 3,14s

C. v = – rad/s2, t = 12,1s                                         D. v = – rad/s2, t = 16,14s

Câu 37: Một bánh xe có đường kính 4m, quay với gia tốc góc 4 rad/s. Khi bánh xe bắt đầu quay t = 0s thì véc tơ bán kính của điểm P làm với trục Ox một góc 450. Vị trí góc của điểm P tại thời điểm t sau đó

A. 45 + 2t2                                                                   B. 4t2

C. 45 + 114,6t2                                                            D. 229,2 t2

Câu 38: Một vật rắn quay quanh một trục với gia tốc góc không đổi và tốc độ góc ban đầu bằng không, sau thời gian t tốc độ góc tỉ lệ với :

A. t2                                      B. t                                 C. 2t2                                 D. t2/2

Câu 39: Một vật rắn quay nhanh dần đều xung quanh một trục cố định. Sau thời gian t kể từ lúc vật bắt đầu quay thì góc mà vật quay được

A. Tỷ lệ thuận với t                                                      B. Tỷ lệ thuận với t2

C. Tỷ lệ nghịch với t2 D. Tỷ lệ nghịch với t

Câu 40: Một bánh xe đang quay với tốc độ 36rad/s thì bị hãm lại với một gia tốc không đổi 3rad/s2. Thời gian từ lúc hãm đến lúc dừng lại là:

A. 4s.                                  B. 6s.                                 C. 10s.                           D. 12s.

Câu 41: Một bánh xe đang quay với tốc độ 36rad/s thì bị hãm lại với một gia tốc không đổi 3rad/s2. Góc quay được từ lúc hãm đến lúc dừng lại là:

A. 96 rad.                           B. 108 rad.                         C. 180 rad.                    D. 206 rad.

Câu 42: Một bánh xe có đường kính 50cm quay nhanh dần đều trong 4s tốc độ góc tăng từ 120vòng/phút đến 360vòng/phút. Gia tốc tiếp tuyến của một điểm trên vành bánh xe là:

A. 025 p m/s2                     B. 05 p m/s2                       C. 0,75 p m/s2               D. p m/s2

Câu 43: Một bánh đà đang quay quanh trục với tốc độ góc 300 vòng/phút thì quay chậm lại vì có ma sát với ổ trục. Sau một giây, tốc độ chỉ còn 0,9 tốc độ ban đầu, coi ma sát là không đổi. Tốc độ góc sau giây thứ hai là

A. w = 5 p rad/s                B. w = 6 p rad/s                C. w = 7 p rad/s           D. w = 8 p rad/s

Câu 44: Trong các chuyển động quay với tốc độ góc và gia tốc góc sau đây, chuyển động nào là chậm dần đều:

A. w = -2,5 rad/s ; g = 0,6 rad/s2                                B. w = -2,5 rad/s ; g = – 0,6 rad/s2

C. w = 2,5 rad/s ; g = 0,6 rad/s2                                 D. w = -2,5 rad/s ; g = 0

Câu 45: Một điểm ở mép một đĩa mài đường kính 0,35m có tốc độ  biến thiên đều đặn từ 12m/s đến 25m/s trong 4 phút. Gia tốc góc trung bình trong khoảng thời gian đó là

A. 0,11 rad/s2                                                               B. 0,21 rad/s2

C. 0,31 rad/s2                                                               D. 0,41 rad/s2

Câu 46: Biết rằng líp xe đạp 11 răng, đĩa xe có 30 răng. Một người đạp xe khởi hành đạt được tốc độ15km/h trong 20s,biết đường kính của bánh xe bằng 1m. Gia tốc trung bình của đĩa xe là

A. g = 0,112 rad/s2           B. g = 0,232 rad/s2           C. g = 0,153 rad/s2       D. g = 0,342 rad/s2

Câu 47: Một bánh xe quay được 180 vòng trong 30 s. Tốc độ  của nó lúc cuối thời gian trên là 10 vòng/s. Giả sử bánh xe đã được tăng tốc với gia tốc góc không đổi.  Phương trình chuyển động của bánh xe. Lấy gốc thời gian là lúc nó bắt đầu quay từ trạng thái nghỉ là

A. N = .0,32t2 vòng                                                  B. N = .0,17t2 vòng

C. N = .0,54t2 vòng                                                  D. N = .0,28t2 vòng

Câu 48: Trong chuyển động quay có tốc độ góc ω và gia tốc góc g , chuyển động quay nào sau đây là nhanh dần ?

A. ω = 3 rad/s và g = 0                                                B. ω = 3 rad/s và g = – 0,5 rad/s2

C. ω = -3 rad/s và g = 0,5 rad/s2                                D. ω = -3 rad/s và g = -0,5 rad/s2

Câu 49: Một bánh xe đang quay với tốc độ góc 20 rad/s thì bắt đầu quay chậm dần đều. Sau 8s bánh xe dừng lại. Số vòng đã quay được của bánh xe là :

A. 3,18 vòng                                                                B. 6,35 vòng

C. 9,45 vòng                                                                D. 12,7 vòng

Câu 50: Một đã bắt đầu quay quanh trục với gia tốc góc không đổi. Sau 5,0s đĩa quay được 25 vòng. Số vòng quay được trong 5s tiếp theo là

A. 25 vòng                         B. 75 vòng                         C. 50 vòng                    D. 100 vòng

Câu 51: Một bánh xe đường kính 4m quay với một gia tốc góc không đổi bằng 4 rad/s2. Lúc t =0, bánh xe nằm yên. Lúc t = 2s, tính: Tốc độ góc, tốc độ dài là

A. w = 8 rad/s, v = 32m/s                                            B. w = 10 rad/s ,v = 20m/s

C. w = 8 rad/s, v = 16m/s                                              D. w = 12 rad/s, v = 24m/s

Câu 52: Một chất điểm chuyển động tròn có tốc độ góc ban đầu w o = 120 rad/s quay chậm dần với gia tốc không đổi bằng 4,0 rad/s2 quanh trục đối xứng vuông góc với vòng tròn. Chất điểm sẽ dừng lại sau bao lâu và Góc quay được là

A. t = 30 s ; j = 1800 rad                                            B. t = 10 s ; j = 600 rad

C. t = 20 s ; j = 1200 rad D. t = 40 s ; j = 2400 rad

Câu 53: Một xe đua bắt đầu chạy trên một đường đua hình tròn bán kính 320 m. Xe chuyển động nhanh dần đều, cứ sau một giây tốc độ  của xe lại tăng thêm 0,8 m/s. Tại vị trí trên quỹ đạo mà độ lớn của hai gia tốc hướng tâm và tiếp tuyến bằng nhau, tốc độ  của xe là :

A. 20 m/s                           B. 16 m/s                           C. 12 m/s                       D. 8 m/s

Câu 54: Một đĩa compac có bán kính trong và bán kính ngoài của phần ghi là 2,5cm và 5,8cm. Khi phát lại, đĩa được làm quay sao cho nó đi qua đầu đọc với tốc độ  dài không đổi 130 cm/s từ mép trong dịch chuyển ra phía ngoài. Tốc độ  góc ở bán kính trong và ở bán kính ngoài là

A. w 1 = 22 rad/s và w 2 = 22,4 rad/s                          B. w 1 = 52 rad/s và w 2 = 29,4 rad/s

C. w 1 = 52 rad/s và w 2 = 22,4 rad/s                          D. w 1 = 65 rad/s và w 2 = 43,4 rad/s

Câu 55: Một ôtô đi vào khúc đường lượn tròn để chuyển hướng. Bán kính của đường lượn là 100m, độ  ôtô giảm đều từ 75 km/h xuống 50km/h trong 10 giây. Gia tốc góc trên đường lượn là

A. g = 6,9.10-3 rad/s2        B. g = 5,9.10-3 rad/s2        C. g = 4,9.10-3 rad/s2   D. g = 3.9.10-3 rad/s2

Câu 56: Một đĩa tròn quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ: sau 5s đạt tới tốc độ  góc 10rad/s. Trong 5s đó đĩa tròn đã quay được một góc bằng :

A. 5 rad                              B. 10 rad                            C. 25 rad                       D. 50 rad

Câu 57: Một bánh xe quay từ lúc đứng yên, sau 2s nó đạt được tốc độ góc 10rad/s. Hãy xác định: Gia tốc góc trung bình trong khoảng thời gian đó. Góc quay được trong thời gian đó là

A. g = 5 rad/s2 ; j = 4 rad                                         B. g = 4 rad/s2 ; j = 8 rad

C. g = 3 rad/s2 ; j = 6 rad                                          D. g = 5 rad/s2 ; j = 10 rad

Câu 58: Một người đạp xe khởi hành đạt được tốc độ  15 km/h trong 20s, biết đường kính của bánh xe bằng 1m. Gia tốc góc trung bình của líp xe là:

A. γ = 0.12 rad/s2 B. γ = 0.22 rad/s2 C. γ = 0.32 rad/s2 D. γ = 0.42 rad/s2

Câu 59: Một bánh xe đường kính 4m quay với một gia tốc góc không đổi bằng 4rad/s2. Lúc t = 0, bánh xe nằm yên Lúc t = 2s, Gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến của điểm P nằm trên vành xe là

A. an = 28 m/s2 ; at = 5m/s2 B. an = 18 m/s2 ; at = 6m/s2

C. an = 168 m/s2 ; at = 18m/s2                                   D. an = 128 m/s2 ; at = 8m/s2

Câu 60: Một bánh xe có đường kính 50cm quay nhanh dần đều trong 4s tốc độ góc tăng từ 120 vòng/phút đến 360 vòng/phút. Gia tốc hướng tâm của điểm M trên vành bánh xe sau 2s là:

A. 157,8m/s                                                                  B. 162,7m/s

C. 183,6m/s                                                                  D. 196,5m/s

ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

Mô men lực

Câu 61: Chọn câu đúng:

A. Tác dụng của một lực lên một vật rắn có trục quay cố định không chỉ phụ thuộc vào độ lớn của lực mà còn phụ thuộc vào khối lượng của vật.

B. Tác dụng của một lực lên một vật rắn có trục quay cố định không chỉ phụ thuộc vào độ lớn của lực mà còn phụ thuộc vào vị trí của điểm đặt và phương tác dụng của lực đối với trục quay

C. Tác dụng của một lực lên một vật rắn có trục quay cố định chỉ phụ thuộc vào độ lớn của lực, lực càng lớn thì vật quay càng nhanh và ngược lại.

D. Điểm đặt của lực càng xa trục quay thì vật quay càng chậm và ngược lại.

Câu 62: Phát biểu nào dưới đây sai

A. Momen lực dương làm vật có trục quay cố định quay nhanh lên, momen lực âm làm vật có trục quay cố định quay chậm đi.

B. Dấu của momen lực phụ thuộc chiều quay của vật, dấu dương khi vật quay ngược chiều kim đồng hồ, dấu âm khi vật quay cùng chiều kim đồng hồ.

C. Tùy theo chiều dương được chọn của trục quay, dấu của momen của cùng một lực đối với trục đó có thể là dương hay là âm.

D. Momen lực đối với một trục quay có cùng dấu với gia tốc góc mà lực đó gây ra cho vật.

Câu 63: Gọi M là momen của lực F đối với trục quay ( D ), M triệt tiêu khi phương của lực F :

A. Trực giao với ( D )                                                    B. Hợp với ( D ) góc 450

C. Song song hoặc đi qua ( D )                                     D. Hợp với ( D ) góc 900

Câu 64: Chọn câu sai: Momen lực đối với trục quay cố định :

A. Phụ thuộc khoảng cách giữa điểm đặt của lực đối với trục quay.

B. Phụ thuộc khoảng cách từ giá của lực trên trục quay.

C. Đo bằng đơn vị Nm.

D. Đặc trưng cho tác dụng làm quay một lực.

Câu 65: Vật rắn quay dưới tác đụng của một lực. Nếu độ lớn lực tăng 6 lần, cánh tay đòn giảm 3 lần thì momen lực:

A. Giảm 3 lần                    B. Tăng 2 lần.                    C. Tăng 6 lần.                D. Giảm 2 lần.

Câu 66: Khi đạp xe leo dốc có lúc người đi xe dùng toàn bộ trọng lượng của mình đè lên mỗi bàn đạp. Nếu người đó có khối lượng 50 kg và đường kính đường tròn chuyển động của bàn đạp là 0,35 m, tính momen trọng lượng của người đối với trục giữa khi càng bàn đạp làm với đường thẳng đứng một góc 30o

A. M = 75,8 Nm                B. M = 43,75 Nm              C. M = 87,5Nm             D. M = 90,34 Nm

Mô men quán tính

Câu 67: Momen quán tính đặc trưng cho:

A. Tác dụng làm quay một vật

B. Mức quán tính của một vật đối với một trục quay

C. Sự quay của vật nhanh hay chậm

D. Năng lượng của vật lớn hay nhỏ

Câu 68: Khi khoảng cách từ chất điểm đến trục quay tăng lên 3 lần thì mômen quán tính đối với trục quay đó sẽ:

A. tăng 3 lần.                     B. giảm 3 lần.                    C. Tăng 9 lần.                D. giảm 9 lần.

Câu 69: Đại lượng vật lí nào không thể tính bằng kg.m2/s2

A. Momen lực                    B. Momen quán tính          C. Công                         D. Động năng

Câu 70: Chọn cụm từ thích hợp với phần để trống trong câu sau: Đại lượng đặc trưng cho ………… của vật trong chuyển động quay gọi là momen quán tính của vật.

A. Quán tính quay                                                        B. Mức quán tính

C. Sự cản trở chuyển động quay                                 D. Khối lượng

Câu 71: Momen quán tính của vật không phụ thuộc vào

A. Khối lượng.                                                             B. Tốc độ  góc của vật.

C. kích thước và hình dạng của vật.                            D. vị trí trục quay của vật.

Câu 72: Chọn câu sai:

A. Momen quán tính củamột chất điểm khối lượng m cách trục quay khoảng r là mr2.

B. Phương trình cơ bản của chuyển động quay là M = I g .

C. Momen quán tính của quả cầu đặc khối lượng M, bán kính R, có trục quay đi qua tâm là I = 4/3mR2.

D. Momen quán tính của thanh mảnh có khối lượng M, độ dài l , có trục quay là đường trung trực của thanh là I = 1/12 ml2 .

Câu 73: Chọn câu sai :

A. Khi vật rắn quay quanh trục ( D ), mọi phần tử của vật rắn đều có gia tốc góc bằng nhau nên có momen quán tính bằng nhau

B. Momen quán tính của vật rắn luôn có trị số dương

C. Momen quán tính của vật rắn đối với trục quay đặc trưng cho mức quán tính của vật đó đối với chuyển đang quay quanh trục đó

D. Momen quán tính của chất điểm đối với một trục đặc trưng cho mức quán tính của chất điểm đó đối với chuyển động quay quanh trục đó.

Câu 74: Chọn câu đúng về mômen quán tính của chất điểm:

A. Khi khối lượng của vật tăng 2 lần, khoảng cách từ trục quay đến vật giảm 2 lần thì momen quán tính không đổi

B. Khi khối lượng của vật tăng 2 lần, khoảng cách từ trục quay đến vật tăng 2 lần thì momen quán tính tăng 4 lần.

C. Khi khối lượng của vật giảm 2 lần, khoảng cách từ trục quay đến vật tăng 2 lần thì momen quán tính không đổi

Câu 75: D. Khi khối lượng của vật tăng 2 lần, momen quán tính có giá trị cũ thì khoảng cách từ vật đến trục quay giảm  lần.Momen quán tính của một vật hình dĩa tròn đồng chất bán kính R có biểu thức

A. mR2 B. mR2 C. mR2 D. mR2

Câu 76: Momen quán tính của một quả cầu đặc có biểu thức :

A. mR2 B. mR2 C. mR2 D. mR2

Câu 77: Momen quán tính của một quả cầu rỗng có biểu thức :

A. mR2 B. mR2 C. mR2 D. mR2

Câu 78: Một quả cầu được giữ đứng yên trên một mặt phẳng nghiêng. Nếu không có ma sát thì khi thả ra quả cầu sẽ chuyển động

A. Chuyển động trượt                                                  B. Chuyển động quay.

C. Chuyển động lăn không trượt                                 D. Chuyển động vừa quay vừa tịnh tiến.

Câu 79: Momen quán tính của một vật hình vành tròn rổng bán kính R có biểu thức :

A. mR2 B. mR2 C. mR2 D. mR2

Câu 80: Momen quán tính của thanh dài đồng chất đối với trục quay đi qua trung trực của thanh có biểu thức :

A. ml2 B. ml2 C. ml2 D. ml2

Câu 81: Momen quán tính của thanh dài đồng chất đối với trục quay đi qua một đầu của thanh có biểu thức :

A. ml2 B. ml2 C. ml2 D. mR2

Câu 82: Một dĩa tròn đồng chất có bán kính 50cm, khối lương m = 6 kg. Momen quán tính của đĩa đối với một trục vuông góc với mặt dĩa tại một điểm trên vành có giá trị nào sau đây :

A. 30.10-2 kgm2               B. 37,5.10-2 kgm2            C. 75.10-2 kgm2           D. 75 kgm2

Câu 83: Một đĩa mỏng phẳng đồng chất quay quanh một trục đi qua tâm vuông góc với mặt phẳng đĩa. Tác dụng một mômen lực 960N.m không đổi khi đó đĩa cguyển động quay với gia tốc góc3rad/s2. Mômen quán tính của đĩa là:

A. 160kgm2                                                                 B. 240kgm2

C. 180kgm2                                                                 D. 320kgm2

Phương trình cơ bản của động lực học vật rắn

Câu 84: Chọn cụm từ thích hợp với phần để trống trong câu sau: Đối với vật rắn quay được quanh một trục cố định, chỉ có …………………… mới làm cho vật quay.

A. Gia tốc góc

B. Thành phần lực hướng tâm

C. Tốc độ góc

D. Thành phần lực tiếp tuyến

Câu 85: Gia tốc góc g của chất điểm:

A. Tỉ lệ nghịch với momen lực đặt lên nó.

B. Tỉ lệ thuận với momen quán tính của nó đối với trục quay.

C. Tỉ lệ thuận với momen lực đặt lên nó và tỉ lệ nghịch với momen quán tính của nó đối với trục quay.

D. Tỉ lệ nghịch với momen lực đặt lên nó và ti lệ thuận với momen quán tính của nó đối với trục quay

Câu 86: Phương trình động lực học của vật rắn chuyển động quanh một trục là

A. M = I                                                                B. M =L g

C. M = I g                                                                     D. Cả A và C

Câu 87: Một momen lực không đổi tác dụng vào một vật có trục quay cố định. Đại lượng nào sau đây không phải là hằng số?

A. Momen quán tính.         B. Gia tốc góc                   C. Khối lượng               D. Tốc độ  góc.

Câu 88: Tác dụng một lực có momen bằng 0,8N.m lên chất điểm chuyển động theo quỹ đạo tròn làm chất điểm có gia tốc góc g > 0. Khi gia tốc góc tăng 1 rad/s2 thì momen quán tính của chất điểm đối với trục quay giảm 0,04 kgm2. Gia tốc góc g là :

A. 3 rad/s2                                                                    B. -5 rad/s2

C. 4 rad/s2                                                                    D. 5 rad/s2

Câu 89: Tác dụng một lực tiếp tuyến 0,7 N vào vành ngoài của một bánh xe có đường kính 60cm. Bánh xe quay từ trạng thái nghỉ và sau 4 giây thì quay được vòng đầu tiên. Momen quán tính của bánh xe là :

A. 0,5 kgm2                       B. 1,08 kgm2                     C. 4,24 kgm2                D. 0,27 kgm2

Câu 90: Tác dụng một mômen lực 0,32N.m lên một chất điểm làm chất chuyển động trên một đường tròn bán kính 40cm với gia tốc tốc góc 2,5rad/s2 khi đó khối lượng của chất điểm là:

A. 1,5kg                             B. 1,2kg                             C. 0,8kg                        D. 0,6kg

Câu 91: Một đãi đặc có đường kính 50cm, đĩa quay quanh trục đối xứng đi qua tâm vuông góc mặt đĩA. Đĩa chịu tác dụng của mômen lực không đổi 3Nm sau 2s kể từ lúc bắt quay tốc độ góc của đĩa là 24rad/s. Mômen quán tính của đĩa là:

A. 3,6kgm2                        B. 0,25kgm2                      C. 7,5kgm2                        D. 1,85kgm2

Câu 92: Một đĩa mỏng phẳng đồng chất  bán kính 200cm quay quanh một trục đi qua tâm vuông góc với mặt phẳng đĩa. Tác dụng một mômen lực 960N.m không đổi khi đó đĩa chuyển động quay với gia tốc góc 3rad/s2 . Khối lượng của đĩa là:

A. 960kg                                                                                                                      B. 160kg

C. 240kg                                                                                                                      D. 80kg

Câu 93: Một ròng rọc có bán kính 10cm, có mômen quán tính đối với trục là 0,01Kgm2. Ban đầu ròng rọc đứng yên, tác dụng một lực không đổi 2N theo phương tiếp tuyến với vành ngoài của nó. Gia tốc của ròng rọc là:

A. 2000rad/s2                    B. 20rad/s2                        C. 200rad/s2                  D. 2rad/s2

Câu 94: Một ròng rọc có bán kính 10cm, có mômen quán tính đối với trục là 0,01Kgm2. Ban đầu ròng rọc đứng yên, tác dụng một lực không đổi 2N theo phương tiếp tuyến với vành ngoài của nó. Sau khi tác dụng 3s tốc độ góc của ròng rọc là:

A. 60rad/s                                                                     B. 40rad/s

C. 30rad/s                                                                     D. 20rad/s

Câu 95: Một đĩa có mômen quáng tính đối với trục quay của nó là 12kgm2 Đĩa chịu tác dụng của mômen lực 1,6N.m, sau 33s kể từ lúc chuyển động tốc độ góc của đĩa là:

A. 20rad/s                          B. 36rad/s                          C. 44rad/s                      D. 52rad/s

Câu 96: Một chất điểm chuyển động trên đường tròn có một gia tốc góc 5 rad/s2, momen quán tính của chất điểm đối với trục quay, đi qua tâm và vuông góc với đường tròn là: 0,128 kg.m2. Momen lực tác dụng lên chất điểm là:

A. 0,032 Nm                      B. 0,064 Nm                      C. 0,32 Nm                   D. 0,64 Nm

Câu 97: Một ròng rọc có bán kính 20 cm có momen quán tính 0,04 kgm2 đối với trục của nó. Ròng rọc chịu một lực không đổi 1,2 N tiếp tuyến với vành. Lúc đầu ròng rọc đứng yên. Tốc độ góc của ròng rọc sau 5 giây chuyển động là :

A. 6 rad/s                                                                      B. 15 rad/s

C. 30 rad/s                                                                    D. 75 rad/s

Câu 98: Một thanh cứng mảnh chiều dài 1 m có khối lượng không đáng kể quay quanh một trục vuông góc với thanh và đi qua điểm giữa của thanh. Hai quả cầu kích thước nhỏ có khối lượng bằng nhau là 600g được gắn vào hai đầu thanh. Tốc độ mỗi quả cầu là 4m/s. Momen động lượng của hệ là:

A. 2,4 kgm2/s                    B. 1,2 kgm2/s                    C. 4,8 kgm2/s                D. 0,6 kgm2/s

Câu 99: Một thanh nhẹ dài 100cm quay đều trong mặt phẳng ngang xung quanh trục đi qua trung trực của thanh. Hai đầu thanh có gắn hai chất điểm có khối lượng 3kg và 2kg. Tốc độ của mỗi chất điểm là 18km/h. Mômen động lượng của thanh là:

A. 7,5kgm2/s

B. 12,5kgm2/s

C. 10kgm2/s

D. 15kgm2/s

Câu 100: Một đĩa có mômen quán tính đối với trục quay của nó là 12kgm2 Đĩa chịu tác dụng của mômen lực 1,6N.m, sau 33s kể từ lúc chuyển động mômen động lượng của nó là:

A. 30,6kgm2/s                                                              B. 52,8kgm2/s

C. 66,2kgm2/s                                                              D. 70,4kgm2/s

Câu 101: Các ngôi sao được sinh ra từ những khối khí rất lớn quay chậm và co dần thể tích lại do tác dụng của lực hấp dẫn. Tốc độ góc của các sao sẽ như thế nào khi chúng dần nhỏ lại? Tại sao?

A. Tăng momen quán tính I ® vì vậy tốc độ  góc tăng

B. Giảm momen quán tính I ® vì vậy tốc độ  góc tăng.

C. Giảm momen lực ® vì vậy tốc độ  góc tăng.

D. Tăng momen lực ® vì vậy tốc độ  góc tăng.

Câu 102: Một bánh xe chịu tác dụng của một momen lực M1 không đổi. Tổng của momen M1 và momen lực ma sát có giá trị bằng 24N.m. Trong 5s đầu, tốc độ góc của bánh xe biến đổi từ 0rad/s đến 10 rad/s. Momen quán tính của bánh xe đối với trục là

A. I = 11kg.m2                  B. I = 13 kg.m2                 C. I = 12kg.m2              D. I = 15 kg.m2

Câu 103: Một bánh xe nhận được một gia tốc góc 5 rad/s2 trong 8 giây dưới tác dụng của một momen ngoại lực và momen lực ma sát. Sau đó, do momen ngoại lực ngừng tác dụng, bánh xe quay chậm dần đều và dừng lại sau 10 vòng quay. Biết momen quán tính của bánh xe đối với trục quay là 0,85 kg.m2. Momen ngoại lực là:

A. I = 12,1 Nm                                                             B. I = 15,07Nm

C. I = 17,32 Nm                                                           D. I = 19,1 Nm

Câu 104: Một bánh xe quay quanh trục, khi chịu tác dụng của một momen lực 40 Nm thì thu được một gia tốc góc 2,0 rad/s2. Momen quán tính của bánh xe là:

A. I = 60 kg.m2                                                            B. I = 50 kg.m2

C. I = 30 kg.m2                                                            D. I = 20 kg.m2

Câu 105: Một bánh xe chịu tác đụng của một momen lực M1 không đổi. Tổng của momen M1 và momen lực ma sát có giá trị bằng 24N.m. Trong 5s đầu; tốc độ góc của bánh xe biến đổi từ 0 rad/s đến10 rad/s. Sau đó momen M1 ngừng tác dụng, bánh xe quay chậm dần và dừng hẳn lại sau 50s. Giả sử momen lực ma sát là không đổi suốt thời gian bánh xe quay. Momen lực M1 là

A. M1 = 16,4 N.m             B. M1 = 26,4 N.m             C. M1 = 22,3 N.m        D. M1 = 36,8 N.m

Câu 106: Một đĩa đặc bán kính 0,25 m có thể quay quanh trục đối xứng đi qua tâm của nó: Một sợi dây mảnh, nhẹ được quấn quanh vành đĩa. Người ta kéo đầu sợi dây bằng một lực không đổi 12 N. Hai giây sau kể từ lúc bắt đầu tác dụng lực làm đã quay, tốc độ góc của đĩa bằng 24 rad/s.  Momen lực tác dụng lên đĩa và gia tốc góc của đĩa là

A. M = 3 N.m ; g = 8 rad/s2.                                      B. M = 3 N.m ; g = 12 rad/s2.

C.           M = 2 N.m ; g = 10 rad/s2.                          D. M = 4 N.m ; g = 14 rad/s2.

Câu 107: Một ròng rọc có khối lượng không đáng kể, người ta treo hai quả nặng có khối lượng m1 =2kg và m2 = 3kg vào hai đầu một sợi dây vắt qua một ròng rọc có trục quay cố định nằm ngang (xem hình vẽ). lấy g = 10 m/s2. Giả thiết sợi dây không dãn và không trượt trên ròng rọc.Gia tốc của các vật là

A. a = 1m/s2                      B. a = 2m/s2                      C. a = 3m/s2                  D. a = 4m/s2

Câu 108: Một ròng rọc có khối lượng 6kg, bán kính 10cm, người ta treo hai quả nặng có khối lượng m1 =1kg và m2 =4kg vào hai đầu một sợi dây vắt qua một ròng rọc có trục quay cố định nằm ngang, sợi dây không dãn và không trượt trên ròng rọc. (xem hình vẽ). lấy g = 10 m/s2. Gia tốc của các vật là:

A. a = 3,75m/s2

B. a =5m/s2

C. a = 2,7m/s2

D. a = 6,25m/s2

Câu 109: Một ròng rọc có khối lượng 6kg, bán kính 10cm, người ta treo hai quả nặng có khối lượng m1 =1kg và m2 =4kg vào hai đầu một sợi dây vắt qua một ròng rọc có trục quay cố định nằm ngang, sợi dây không dãn và không trượt trên ròng rọc. (xem hình vẽ).  lấy g = 10 m/s2. Gia tốc góc của ròng rọc là:

A. g = 50rad/s2                                                            B. g = 37,5rad/s2

C. g = 27,3rad/s2                                                         D. g = 62,5rad/s2

Câu 110: Một ròng rọc có mômen quán tính 0,07kgm2, bán kính 10cm (Hình vẽ). hai vật được treo vào ròng rọc nhờ sợi dây không dãn, m1 =400g và m2 =600g, ban đầu các vật được giữ đứng yên, sau đó thả nhẹ chọ hệ chuyển động thì gia tốc của mỗi vật là:

A. a =1,25m/s2                      B. a =0,25m/s2               C. a =2,5m/s2                D. a =0,125m/s2

Câu 111: Một ròng rọc có mômen quán tính 0,07kgm2, bán kính 10cm (Hình vẽ). hai vật được treo vào ròng rọc nhờ sợi dây không dãn, m1 =400g và m2 =600g, ban đầu các vật được giữ đứng yên, sau đó thả nhẹ chọ hệ chuyển động thì gia tốc của ròng rọc là:

A. g = 2,5rad/s2                                                           B. g = 25rad/s2

C. g = 12,5rad/s2                                                         D. g = 12,5rad/s2

Câu 112: Cho cơ hệ như hình vẽ: m1=700g, m2=200g (m2 nằm trêm mặt phẳng ngang) ròng rọc có khối lượng 200g, bán kính 10cm,sợi dây không dãn khối lượng không đáng kể, lấy g= 10m/s2,bỏ qua ma sát giữa m2 với mặt phẳng. Khi thả nhẹ m1 cho hệ chuyển động thì gia tốc của mỗi vật là:

A. a =9m/s2                           B. a =5m/s2                    C. a =2m/s2                   D. a =7m/s2

Câu 113: Cho cơ hệ như hình vẽ: m1=700g, m2=200g (m2 nằm trêm mặt phẳng ngang) ròng rọc có khối lượng 200g, bán kính 10cm,sợi dây không dãn khối lượng không đáng kể, lấy g= 10m/s2,bỏ qua ma sát giữa m2 với mặt phẳng. Khi thả nhẹ m1 cho hệ chuyển động thì lực căng dây treo m1 là:

A. T = 1,2 N                          B. T = 4,8 N                   C. T = 9,6 N                  D. T = 2,4N

Câu 114: Cho cơ hệ như hình vẽ: m1=700g, m2=200g (m2 nằm trêm mặt phẳng ngang) ròng rọc có khối lượng 200g, bán kính 10cm,sợi dây không dãn khối lượng không đáng kể, lấy g= 10m/s2,bỏ qua ma sát giữa m2 với mặt phẳng. Khi thả nhẹ m1 cho hệ chuyển động thì lực căng dây nối m2 là:

A. T = 2,5 N                                                                 B. T = 7,5 N

C. T = 6 N                                                                    D. T = 4,5 N

Câu 115: Một vật nặng 50N được buộc vào đầu một sợi dây nhẹ quấn quanh một ròng rọc đặc có bán kính 0,25m, khối lượng 3kg,lấy g= 9,8m/s2 Ròng rọc có trục quay cố định nằm ngang và đi qua tâm của nó. Người ta thả cho vật rơi từ độ cao 6m xuống đất. Lực căng của dây là

A. T = 11,36 N                      B. T = 31,36 N               C. T = 21,36 N              D. T = 41,36 N

Câu 116: Một vật nặng 50N được buộc vào đầu một sợi dây nhẹ quấn quanh một ròng rọc đặc có bán kính 0,25 m, khối lượng 3kg,lấy g= 9,8m/s2   Ròng rọc có trục quay cố định nằm ngang và đi qua tâm của nó. Người ta thả cho vật rơi từ độ cao 6m xuống đất. Gia tốc của vật và tốc độ của vật khi nó chạm đất là

A. a = 6 m/s2 ; v = 7,5 m/s                                           B. a = 8 m/s2 ; v = 12 m/s

C. a = 7,57 m/s2 ; v = 9,53 m/s                                    D. a = 1,57m/s2 ; v = 4,51m/s

Câu 117: Một vận động viên nhảy cầu khi rời ván cầu nhảy làm biến đổi tốc độ góc của mình từ 0 đến 4,2 rad/s trong 200ms . Momen quán tính của người đó là 15 kgm2. Gia tốc góc trong cú nhảy đó và momen ngoại lực tác động trong lúc qua là

A. g = 410 rad/s2 ; M = 4250 N.m                              B. g = 530 rad/s2 ; M = 1541 N.m

C. g = 210 rad/s2 ; M = 3150 N.m                               D. g = 210 rad/s2; M = 3215 N.m

BIẾN THIÊN VÀ BẢO TOÀN MÔMEN ĐỘNG LƯỢNG

Mô men động lượng

Câu 118: Đại lượng bằng tích momen quán tính và gia tốc góc của vật là:

A. Động lượng của vật                                                 B. Hợp lực tác dụng lên vật.

C. Momen lực tác dụng lên vật D. Momen động lượng tác dụng lên vật.

Câu 119: Chọn câu sai:

A. Tích của momen quán tính của một vật rắn và tốc độ góc của nó là momen động lượng.

B. Momen động lượng là đại lượng vô hướng, luôn luôn dương.

C. Momen động lượng có đơn vị là kgm2/s.

D. Nếu tổng các momen lực tác dụng lên một vật bằng không thì momen động lượng của vật được bảo toàn

Câu 120: Trái Đất được xem là quả cầu đồng chất có khối lượng 6.1024kg bán kính 6400km. Mômen động lượng của Trái Đất trong sự quay quanh trục của nó là:

A. 5,18.1030kgm2/s                                                     B. 5,831031kgm2/s

C. 6,281033kgm2/s                                                      D. 7,151033kgm2/s

Biến thiên và bảo toàn mô men động lượng

Câu 121: Ở máy bay lên thẳng, ngoài cánh quạt lớn ở phía trước còn có một cánh quạt nhỏ ở phía đuôi. Cánh quạt nhỏ này có tác dụng là

A. Làm tăng tốc độ của máy bay.

B. Giảm sức cản không khí tác dụng lên máy bay.

C. Giữ cho thân máy bay không quay.

D. Tạo lực nâng để nâng phía đuôi.

Câu 122: Đạo hàm theo thời gian của momen động lượng của vật rắn bằng đại lượng nào:

A. Hợp lực tác dụng lên vật.                                        B. Momen lực tác dụng lên vật.

C. Động lượng của vật.                                                D. Momen quán tính tác dụng lên vật.

Câu 123: Một vận động viên nhảy cầu đang thực hiện cú nhảy cầu. Khi người đó đang chuyển động trên không, đại lượng vật lí nào là không đổi (bỏ qua mọi sức cản của không khí)

A. Động năng của người.

B. Momen động lượng của người đối với khối tâm của người.

C. Momen quán tính của người đối với khối tâm

D. Thế năng của người.

Câu 124: Một người đứng trên một chiết ghế đang quay hai tay cầm  hai quả tạ. Khi người áy dang tay theo phương ngang, người này và ghế quay với tốc độ  góc w1. Sau đó người đó co tay lại kéo hai quả tạ vào gần sát vai. Tốc độ  góc mới của hệ “ghế + người” sẽ:

A. tăng lên                                                                    B. giảm đi.

C. lúc đầu tăng sau đó giảm dần đến 0                        D. lúc đầu giảm sau đó bằng 0

Câu 125: Vật 1 hình trụ có momen quán tính I1 và tốc độ góc w 1 đối với trục đối xứng của nó.

Vật 2 hình trụ, đồng trục với vật 1; có momen quán tính I2 đối với trục đó và đứng yên không quay như hình vẽ. Vật 2 rơi xuống dọc theo trục và dính vào vật 1. Hệ hai vật quay với tốc độ  góc w . Tốc độ góc w là:

A. ω = ω1 B. ω = ω1 C. ω = ω1 D. ω = ω1

BIÊN THIÊN VÀ BẢO TOÀN ĐỘNG NĂNG (QUAY)

Động năng quay

Câu 126: Động năng của vật rắn quay quanh một trục bằng :

A. Tích số của momen quán tính của vật và bình phương tốc độ góc của vật đối với trục quay đó.

B. Nửa tích số của momen quán tính của vật và bình phương tốc độ góc của vật đối với trục quay đó.

C. Nửa tích số của momen quán tính của vật và tốc độ góc của vật đối với trục quay đó.

D. Tích số của bình phương momen quán tính của vật và tốc độ góc của vật đối với trục quay đó.

Câu 127: Công thức nào là công thức biểu diễn động năng của một vật rắn:

A. M = F.d                                                                   B. I = mr2

C. L = I w D. W = I w 2

Câu 128: Động năng của vật rắn quay quanh một trục cố định là :

A. Wđ = Iω                        B. Wđ = Iω2 C. Wđ = Iω2 D. Wđ = I2ω

Câu 129: Xét một vật rắn đang quay quanh một trục cố định với tốc độ góc là w

A. Động năng của vật giảm đi 2 lần khi tốc độ góc giảm đi 2 lần.

B. Động năng của vật tăng lên 4 lần khi momen quán tính tăng lên 2 lần.

C. Động năng của vật tăng lên 2 lần khi momen quán tính của nó đối với trục quay tăng lên 2 lần và tốc độ góc vẫn giữ nguyên.

D. Động năng của vật giảm đi 2 lần khi khối lượng của vật không đổi.

Câu 130: Chọn câu đúng:

A. Động năng của vật rắn chuyển động tịnh tiến bằng động năng của khối tâm mang khối lượng của vật rắn.

B. Động năng của vật rắn chuyển động tịnh tiến bằng thế năng của vật rắn chuyển động tịnh tiến.

C. Động năng của vật rắn chuyển động tịnh tiến bằng động năng quay của khối tâm mang khối lượng của vật rắn.

D. Câu B và C đúng.

Câu 131: Đ ộng năng của vật rắn chuyển động tịnh tiến tính theo công thức :

A. Wđ = Iω2 B. Wđ = mvc2 C. Wđ = mvc D. Wđ = mgh

Câu 132: Một bánh xe có I = 0,4 kgm2 đang quay đều quanh một trục. Nếu động năng quay của bánh xe là 80J thì momen động lượng của bánh xe đối với trục đang quay là:

A. 8 kgm2/s                       B. 80 kgm2/s                     C. 10 kgm2/s                 D. 10 kgm2/s2

Câu 133: Hai bánh xe A và B có cùng động năng quay, tốc độ  góc wA  = 3wB . Tỉ số momen quán tính IB/IA đối với trục quay đi qua tâm A và B là

A. 3

B. 9

C. 1

D. 6

Câu 134: Một hình trụ đặt ở đỉnh một mặt nghiêng được thả để chuyển động xuống dưới chân mặt nghiêng (hình vẽ).  Có hai trường hợp sau: Hình trụ trượt không ma sát xuống dưới khi đến chân mặt nghiêng tốc độ là v1; hình trụ lăn không trượt xuống dưới, khi đến chân mặt phẳng nghiêng, tốc độ dài của tâm hình trụ là v2. Hãy so sánh hai tốc độ đó:

A. v1 = v2 B. v1 < v2

C. v1 > v2 D. Không biết được vì thiếu dữ kiện.

Câu 135: Trái Đất được xem là khối đồng chất có bán kính 6400km và khối lượng 6.1024kg. Momen quán tính của Trái Đất đối với trục quay Bắc – Nam và Động năng của Trái Đất trong chuyển động tự quay là

A. 5,71.1037 kg.m2 ; 0,54.1029 J                               B. 8,83.1037 kg.m2 ; 2,6.1029 J

C. 6,71.1037 kg.m2 ; 1,54.1029 J D. 9,83.1037 kg.m2 ; 2,6.1029 J

Câu 136: Một bánh đàcó mômen quán tính 2,5kgm2, quay với tốc độ  góc 8900 rad/s. Động năng quay của bánh đà là:

A. 9,1J                               B. 11,125KJ

C. 99.MJ                                                                       D. 22,25KJ

Câu 137: Rôto của một máy bay trực thăng làm quay ba cánh quạt lập với nhau các góc 1200. Coi mỗi cánh quạt như một thanh đồng chất dài 5,3m, khối lượng 240 kg. Rôto quay với tốc độ  350 vòng/phút. Biết công thức momen quán tính của một thanh đối với trục vuông góc với đầu thanh bằng 1/3ml2. Động năng của cả bộ cánh quạt đó.

A. Wđ = 1,5.MJ

B. Wđ = 1,13MJ

C. Wđ = 4,53MJ

D. Wđ = 0,38MJ

Câu 138: Một momen lực 30Nm tác dụng lên một bánh xe có momen quán tính 2kgm2. Nếu bánh xe bắt đầu quay từ trạng thái nghỉ thì sau 10s nó có động năng :

A. 22,5 kJ                                                                     B. 9 kJ

C. 45 kJ                                                                        D. 56 kJ

Câu 139: Một bánh xe có mômen quán tính đối với trục quay cố định là 12Kgm2 quay với tốc độ30vaòng/phút. Động năng của bánh xe là:

A. 260J                               B. 236,8J                           C. 180J                          D. 59,2J

Biến thiên và bảo toàn động năng quay

Câu 140: Biết momen quán tính của một bánh xe đối với trục của nó là 10kgm2. Bánh xe quay với tốc độ góc không đổi là 600 vòng/phút ( cho p 2  = 10). Động năng của bánh xe sẽ là :

A. 3.104 J                          B. 2.103 J                          C. 4.103 J                      D. 2.104 J

Câu 141: Để tăng tốc từ trạng thái đứng yên, một bánh xe tiêu tốn một công 1000J. Biết momen quán tính của bánh xe là 0,2 kgm2. Bỏ qua các lực cản. Tốc độ góc bánh xe đạt được là:

A. 100 rad/s                                                                  B. 50 rad/s

C. 200 rad/s                                                                  D. 10 rad/s

<<  Trang trước | Trang sau  >>

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: